Tasdik ve Denetim Hizmetleri

Firmaların muhasebe kayıtlarının ve mali işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun denetimini içermektedir. Bu kapsamda yaptığımız aylık denetimlerde, vergisel riskler henüz gerçekleşmeden düzeltmeler yapılmakta ve risk analizine dayalı denetim sistemi ile vergi incelemelerinin etkinliğini ve yaygınlığını artıran Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca gerçekleştirilebilecek bir vergi incelemesi esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamalar önemli ölçüde azaltılmaktadır. Denetim dönemi sonunda düzenlenen Tam Tasdik Raporu ile yapılan denetimler sonucunda, şirketlerin mali işlem ve uygulamalarının mevzuata uygunluğu tespit edilmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

Günümüzde işletmeler, faaliyetlerine yönelik strateji geliştirme, mevzuata uyum, risk yönetimi ve iş planı uygulama konularına odaklanmakta, bu nedenle günümüzün karmaşık vergi uygulamalarına yönelik çözümler geliştirmede sorun yaşayabilmektedir. Bu doğrultuda bünyemizde yer alan konusunda uzman profesyonel arkadaşlarımızla beraber, mükelleflerimizin doğru zamanda doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için, vergisel konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

KDV İadesi Hizmetleri

Katma Değer Vergisi, mal ve hizmetin üretim safhasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen her safhada yaratılan katma değerin vergilendirilmesini amaçlayan bir muamele vergisidir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca vergi sorumluluğu kapsamında tevkifat uygulamasından doğan işlemler, mal ve hizmet ihracatı, ihraç kayıtlı satışlar, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan satışlar, teşvik belgeli yatırım kapsamında satışlar gibi KDV’den istisna tutulan işlemler ile indirimli oran tabi teslim ve hizmetler ve fazla ve yersiz ödenen KDV işlemlerinde KDV iadesi talep edilebilmektedir.

İnceleme Süreçlerinin Yönetimi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince yürütülen tam tasdik denetimi süreçleri Her ayın beyanname süreçlerinden önce yerinde tespiti, incelenmesi ve varsa 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’na uygun olmayan kayıtların tespiti, düzeltilmesi ve beyannamelerin önceden önlem alınarak gönderilmesi yönünde, çalışmalarımızı kapsamaktadır.

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, bir işletmenin yıllık finansal tablo ve diğer finansal verilerinin, tablo ve bilgiler için belirlenmiş kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla uygulanır. Genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen bütün bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetlenerek değerlendirilmesi ve rapora bağlanmasıdır.

Birleşme ve Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi

6102 Sayılı Türk ticaret Kanunu uyarınca şirket birleşmesi satın alma işlemlerinin yürütülmesi altyapısının sağlanması ve Şirketlerin Genel Kurul organizasyonlarının desteklenmesi ve Ticaret Odasında tescil edilmesini kapsamaktadır.

Muhasebe ve Altyapı Organizasyonu

Yeni Kurulan veya devam etmekte olan şirketlerin Tek düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu’na göre altyapısının oluşturulması muhasebe organizasyonlarının kurulmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Sorunuz Mu Var?

Yardım etmek için buradayız. Bize bir e-posta gönderin veya bizi arayın.
Uzmanlarımızla iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bize Ulaşın!