Sgk E Tebligat Başvuruları

24.09.2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak ilan edilen Sosyal güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda yapılacak Tebligata İlişkin yönetmelik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88’inci maddesine dayanarak hazırlanan ilişkili konular şu şekildedir; 


5510 sayılı Kanun’un “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde (31.12.2021 tarihine kadar, son yayımlanan tebliğ ile yoğunluk nedeniyle 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.) elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. 


Başvuru süresi ile ilgili olarak; 


01.10.2021 tarihinden önce İş yeri dosyası olanlar Bu tarihi takip eden 3 ay içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar. 


01.10.2021 tarihinden sonra İlk defa Sgk İş Yeri dosyası açan işverenler ise işyeri dosyasını açtıkları tarihten sonraki takip eden 3 ay içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar. 


Başvuru Şekli; 

Elektronik tebligat (e-Tebligat) adresi alacak ve kullanacak olan muhataplar www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapmaları gerekir. Başvurular üç grup için farklı şekilde yapılabilecektir. 

 1. SGK’da işverenlik kaydı bulunmayan kullanıcılar/sigortalılar kişisel tebligatlarını görüntülemek üzere müracaatlarını "Gerçek Kişi İsteğe Bağlı" seçeneği kullanılarak, 
 2. Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekili tarafından, “Gerçek Kişi İşveren” seçeneği kullanılarak, 
 3. Tüzel kişi işverenler bakımından ise “tüzel kişi” seçeneği kullanılacak olup, başvuru yapacak kişinin MERSİS veya SGK işyeri tescil kaydında yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak yer alması gerekir.

Diğer Hususlar; 

 • Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. 
 • İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar. 
 • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını SGK tarafından yapılacak sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür. 
 • Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
 • Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
 • Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.
 • Olay kayıtları otuz yıl.
 • İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.
 • Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap; 
 • Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
 • Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
 • Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
 • Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlüdür. 

Saygılarımızla, 

Dr. Okan Gelmedi

Yeminli Mali Müşavir

PDF

Sorunuz Mu Var?

Yardım etmek için buradayız. Bize bir e-posta gönderin veya bizi arayın.
Uzmanlarımızla iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bize Ulaşın!